צחי מרקור, הבעלים של חניוני הצלחה (גלובס) – קבוצת החניונים הגדולה בארץ, חתם על הסכם עם חברת חברת יורוטרייד נדל"ן בינלאומי. יורוטרייד נמצאת בשליטת אנשי העסקים עמית ביאל ובועז קמר, ועוסקת בהשקעות נדל"ן במערב.

לפי ההסכם, מרקור יקבל 60% מהון מניות יורוטרייד תמורת עשרים וחצי מיליון ש"ח, ובמסגרת העסקה 11 מהחניונים שבבעלות החברה יימכרו ליורוטרייד תמורת למעלה משישים מיליון ש"ח.

בנוסף, למרקור אופציה למכור את 50% הנותרים בחניונים במחיר דומה, כך שבמידה ויבחר לממש את האופציה, היקף העסקה יגדל לכמאה עשרים וחמישה מיליון ש"ח.

קבוצת חניוני הצלחה מנהלת מאות חניונים ומפעילה כיום עשרות חניונים מסוגים שונים: חניונים פתוחים, מקורים, חד מפלסיים, רב מפלסיים, בעלי מתקנים דו קומתיים ואוטומטיים. כמו כן מפעילה הקבוצה חניונים באמצעות מכרזים וחניונים המושכרים ע”י בעלים פרטיים או קבלנים בעסקאות קומבינציה.

צחי מרקור, מנכ”ל החברה, מכהן בנוסף כיו”ר איגוד החניה הישראלי מטעם לשכת המסחר ופועל נמרצות לקידום הענף.