קבוצת ניקה, בניהולם של צחי מרקור (יו"ר חברת חניוני הצלחה), אלי חכם וחברת פרואישן היא בעלת השליטה בחברת אבטחת המידע אפליקיור. קבוצת ניקה ממשיכה לתמוך באפליקיור ולהעמיד לרשותה מימון. ניקה תעמיד לרשות אפליקיור הלוואה המרה למניות ואופציות ביחס הכפול מ- 2.5 עד 3 ממחירה הנוכחי של המניה.

עד סוף 2010 תתבצע ההמרה למניות לפי מחיר של 4.5 שקל ו-2 אופציות במחיר של 5.5 שקל. מתחילת 2011 תתבצע ההמרה למניות במחיר של 5.6 שקל ו-2 אופציות במחיר של 6.6 שקל. כל האמור לעיל הינו במסגרת ההסכם אשר נחתם בין אפליקיור לקבוצת ניקה בשנה שעברה על פיו תשקיע האחרונה סכום כולל של 8 מיליון שקל כנגד הקצאה של 5.67 מיליון מניות.

מניית אפליקיור נסחרת כעת בעליה של 2.5%.

קבוצת ניקה תומכת ועל אפליקיור מוטלת החובה לצמוח

קבוצת ניקה נמצאת בבעלותם של צחי מרקור, אלי חכם וחברת פרואישן. צחי מרקור מכהן גם כמנכ"ל ובעלים של חברת חניוני הצלחה הנחשבת לחברה הגדולה ביותר בישראל בתחום הפעלת החניונים.

תמיכתה הפיננסית של קבוצת ניקה באפליקיור, לטובת צרכיה התזרימיים של זו האחרונה וזאת על ידי העמדת קו אשראי נעשית במקביל לשיפור בפעילותה הכלכלית של חברת אפליקיור. במקביל נכנסת כעת החברה לתחומי אחסון אתרים, וירטואליזאציה וענני מיחשוב על מנת להרחיב את נתח השוק שלה.

העמדת המימון לחברת אפליקיור על ידי קבוצת ניקה מטרתה להמשיך ולקדם את חברת אפליקיור לכדי צמיחה ולסייע לה להגיע לאיזון תפעולי. יעדי הצמיחה הללו מבוססים על המשך הרחבת מאגר הלקוחות של החברה כחלק בלתי נפרד מהשינוי הקרדינאלי במודל העסקי שביצעה ועודנה מבצעת אפליקיור השנה.

זה המקום לציין כי בסיס הלקוחות של אפליקיור גדל בשנה האחרונה לכדי 1,200 לקוחות ועל פי יעדי הצמיחה שלה ביכולתה אף להגיע ללמעלה מ-2,000 לקוחות. המימון אשר ניתן לה כעת על ידי קבוצת ניקה יסייע לה בהמשך השדרוג החשוב של התוכנה לוורסיה הרביעית וניצול טוב יותר של הצמיחה הגדולה בתחומי אירוח האתרים, הוירטואליזציה ומחשוב הענן.

אודות מוצרי אפליקיור

מוצרי חברת אפליקיור לתחום ה-compliance מהווים: תוכנה לאבטחה, בקרה ותאימות לתקנים המיועדת להגנה בסביבת האינטרנט ואינטרה- נט לצרכי ניהול סיכונים ובקרה על פעילות משתמשים במערכות מידע בארגון. מוצר הדגל של החברה, ה-dotDefenderTM , מתאים לאתרים ולאפליקציות ארגוניות שמספרם רק הולך וגדל וצפוי להביא לגידול ניכר בהיקף המכירות של מוצרי אבטחת המידע שמציעה החברה.

בין השנים 2007-2009 הגדילה החברה את פעילותה בזירה הבין לאומית  תוך התמקדות בארה"ב, אירופה, באסיה ובראשה קוריאה הדרומית.