בעלי חניונים, מפעילי חניונים, חניוני הצלחה, אחוזות החוף כבר מבינים

פרופ' דונאלד שופ, מומחה בנושאי מדיניות חניה טוען כי כשהדברים אמורים במדיניות חניה יש למצוא את ה"שביל של זהבה." זהבה היא לא אחרת מאשר הילדונת הזהובה מהסיפור עם שלושת הדובים אשר בחרה בדייסה שלא הייתה קרה מדי אך גם לא חמה מדי. שביל הזהב במדיניות החניה שואף אף הוא לאיזון על מנת שלא יהיה מחסור במקומות חניה וגם לא עודף. מצוקת חניה גורמת לנהגים עצבנות, תסכול, מבזבזת זמן ומזהמת את האוויר.
עודף במקומות חניה פנויים מהווה שימוש לא אפקטיבי בקרקע עירונית יקרה אשר הייתה יכולה לשמש באופן אופטימאלי למטרות אחרות לרווחת התושבים. איזון בין הביקוש לבין ההיצע של מקומות החניה ניתן ליצור לפי מספר הרכבים לנפש, ניסיון העבר והתאמת שימושי הקרקע לצרכי התחבורה המתאימים להם. כמו כן יש להנהיג מדיניות הקובעת את דמי החניה לפי הכללים הבסיסיים המניעים כל שוק חופשי באשר הוא והם: כללי הביקוש וההיצע. פרופ' שופ טוען כי ארצות הברית סובלת מתקני החניה נדיבים מדי ומעודף חניות ותעריפי החניה לצרכנים מסובסדים וזולים יתר על המידה. מצב זה יוצר עודף של מקומות חניה עליהם משלם בסופו של יום הציבור.
יחד עם זאת, מצבה של מדינת ישראל ובראשה העיר תל אביב שונה עד מאד, ויעידו על כך כל האזרחים מפעילי החניונים, מחניוני הצלחה לאחוזות החוף. יתר על כך, עיריית תל אביב זוכה תדיר לחיצי ביקורת בין אם היא תומכת בבניית חניונים עירוניים ובין אם איננה עושה כן. אם היא תומכת בבניית חניונים ציבוריים מבקרים אותה פעילי איכות הסביבה על כך שהיא תומכת בתחבורה הפרטית וגודשת את העיר בכלי רכב המזהמים אותה. כשהעירייה אינה מקדמת בניית חניונים היא מבוקרת בשל אי ניהול תקין של תשתיות החניה.

בניית מקום חניה תקני בחניון עולה בסביבות ה 18,000$. עלות הקמת חניון תת-קרקעי עולה בין 500$ – 800$ למטר רבוע לבנייה תת-קרקעית. כאן המקום להסביר כי בניית חניה תת קרקעית היא תהליך היקר משמעותית ביחס לחלופות חניה אחרות. מסקר שנערך בארה"ב עולה כי עלות ממוצעת של סלילת מקום חניה על מפלס הקרקע היא 2,750$, עלות ממוצעת של הקמת מקום חניה בחניון רב מפלסים מעל הקרקע היא 16,000$ ועלות ממוצעת של מקום חניה בחניון תת קרקעי היא 28,000$. בנייה תת קרקעית יקרה משום היותה קולוסאלית, מצריכה כמויות עצומות של בטון וברזל לשם עמידות בעומסים ולחצים אנכיים ואופקיים. כמו כן דורשת הבנייה מתחת לפני הקרקע איטום מפני מי תהום, העלולים לחלחל לקומות מתחת לפני הקרקע, מערכות ייחודיות לשאיבת מים וגז, אוורור, תאורה וכן כיבוי שריפות מיידי.

חניונים ציבוריים בתל אביב כדוגמת אלה של חניוני הצלחה המנוהלת על ידי צחי מרקור או אחוזות חוף עולים כ -12 ש"ח לשעת חניה בשעות היום. חניה בשעות הלילה, שבתות וחגים עולה 24 ש"ח בתשלום חד פעמי. תושבי העיר נהנים מהנחה של 50%. אם מניחים כי כל מקום חניה מכניס בממוצע, לאחר ניכוי הוצאות תפעול, כשישים שקלים ביממה, וזאת בכשלוש מאות ימי עסקים בשנה, ההשקעה בחניון מוחזרת תוך פחות מ-4 שנים. משום כך השקעה בחניון כנדל"ן היא יותר ממניבה.