שטחים נטושים יכולים להיות מנוצלים בקלות מדהימה למטרות שיכולות לשרת את כולנו. באופן מפתיע, לא רק שניצולם נעשה באופן פשוט ומהיר, הוא גם מאגד בתוכו מספר פתרונות חיוניים ובעלי משקל שמטרתם להקל על בעיות נוספות, ויכולים לעשות צעד נוסף בשיפור אסתטי, בטחוני וכלכלי נראה לעין.

ברחבי הארץ פזורים להם שטחים נטושים רבים המהווים חלקים נרחבים ולעתים מרכזיים, אשר חוסר השימוש בהם הוא בזבוז ראוותני המותיר סימני שאלה.

מדוע ניצול שטחים נטושים הוא פרודוקטיבי וחשוב?

לכאורה, נראה כי לא ניתן לנצל בצורה טובה את מרבית השטחים האלו מסיבות שונות; חלקם עוד לא הוסדרו במסגרת אישורי נדל"ן רלוונטיים, חלקם תוחמים בניינים המיועדים להריסה, לעתים אף נמצאים בשלהי קרבות משפטיים רדומים על רכישתם או החזקתם החוקית וכן הלאה. כל אלה הם תהליכים שזמן ארוך והמתנה הם הפקטורים המרכזיים בהם, כך שלמעשה אין ניצול טוב, מהיר, זמין והגיוני שלהם לטובת הכלל.

יתרה מכך, עצם קיומם של שטחים אלה במקומות מרכזיים, יותר או פחות, הוא נושא הגורר תגובות אדישות שאין בהן צדק;

  • התנועה בשטחים נטושים חופשית לכל אדם, ביניהם ילדים ובני נוער סקרנים שכניסתם למקומות מסוג זה אינה מוגבלת בשום צורה.
  • יתכן בסבירות גבוהה כי שטחים אלה מכילים בגבולותיהם מפגעים ציבוריים, בין השאר משום שאין בהם טיפול הולם ומסודר.

"חניוני הצלחה" בראשות צחי מרקור מבינים את הצורך לניצול אפקטיבי של שטחים אלה ומבקשים לתת פתרון אטרקטיבי שיניב לא רק פתרון לבעיות האלו, אלא גם יעניק פתרונות לבעיות נוספות.

אילו פתרונות נוספים יכולה להעניק בניית חניון בשטח נטוש?

כאמור, שטחים נטושים מהווים לא רק סכנה ממשית, אלא גם שטח שיכול להיות בקלות רבה מנוצל למטרות חיוביות המשרתות את כלל האוכלוסייה.

  • משאבים – הפשטות שבה ניתן להתקין בשטח את כל האלמנטים הדרושים לחניון מסודר ופעיל כה גבוהה עד שניתן לראות את כולם על פני השטח בכל חניון אקראי: קרקע מסודרת, גדר, קופה, בוטקה קטנטן ובתוכו סדרן חביב. כל אלה הם אלמנטים גמישים ומהירי התקנה וגובים רק זמן קצר מאוד.
  • חניה – החניון מהווה פתרון ישיר, כמובן, למצוקת חניה שיש במקומות רבים ברחבי הארץ. מלבד הנוחות הפיזית שחניונים מיועדים לספק, אזורים אלה בדרך-כלל מאוישים ברוב שעות היום ומעניקים בטחון למשתמשים בו.
  • תעסוקה – מקומות עבודה נוספים יינתנו בעקבות הפעלת החניונים, ביניהם שלל סדרנים חביבים, אנשי ביטחון ושאר אנשי מקצוע.

כך יוצא שמתקבלות נוחות ורווחה במעט מאוד זמן ובעזרת משאבים פשוטים, נמנעת מאזורים אלה האפשרות להיות מקור לסכנה ונוצר מקור לתעסוקה מבורכת.

שימוש בשטחים נטושים על-ידי התקנת חניונים הוא פתרון ממשי, ישים, הגיוני, מתגמל ואפילו מתבקש.