צחי מרקור, מנכ"ל חניוני הצלחה מצטרף למרוץ לרכישת חברת אזורים

התחרות נושאת פרס רכישת חברת הבנייה אזורים הולכת ומתחממת. איש העסקים ומנכ"ל 'חניוני הצלחה', צחי מרקור, עשוי לקבל מימון על סך כ-190 מיליון שקלים מבנק מזרחי-טפחות לשם רכישת חברת אזורים. סכום זה מהווה חצי מהסכום הנדרש לקניית חמישים ואחד אחוזים מהחברה שבעליה הם קבוצת בוימלגרין קפיטל.

ההלוואה אשר תינתן לצחי מרקור תהא הלוואת בלון לפרק זמן של שמונה שנים, באופן בו תשלומי הריבית ישולמו באופן שוטף ואילו הקרן תוחזר טבין ותקילין בתשלום אחד בתום שמונה השנים.

בחודשים האחרונים פורסם כי גורמים מגוונים מקיימים מגעים מתקדמים לקניית חברת אזורים. חברת פאנגאיה נדל"ן שבשליטת ברק רוזן ואסף טוכמאייר, הודיעה לפני שבוע כי החלה בביצוע בדיקות ראשוניות של כדאיות ההשקעה. בוימלגרין אחזקות דיווחה מצידה כי היא בעיצומם של מגעים עם איש העסקים יקיר שעשוע. מבנק מזרחי-טפחות נמסר כי הם מקיימים שיחות גם עם קבוצות משקיעים אמריקאיות וגרמניות.

זה המקום לציין כי לבנק מזרחי-טפחות תפקיד מרכזי בהפקה ושמה עסקת המכירה של חברת אזורים. הבנק הוא הנושה העיקרי של בוימלגרין אחזקות וזאת לאחר שרוב המימון לרכישת השליטה באזורים על סך 1.2 מיליארד שקל ניתן להם על ידו. הביטחונות העיקריים שיש כיום למזרחי-טפחות כיום להלוואה הנ"ל הם מניות אזורים שבאחזקת בוימלגרין, ששוות כיום כ-400 מיליון שקלים בלבד.

נכון להיום ישנם יותר מעשרה גורמים אשר הביעו עניין לרכוש את חברת אזורים. במזרחי-טפחות עמלים על בדיקת ההצעות, וזאת על מנת לאתר רוכשים פוטנציאלים נוספים בישראל.

שעיה בוימלגרין רכש את חברת אזורים מאי.די.בי של נוחי דנקנר בשת 2006. מאז ועד היום קטן ההון העצמי של החברה מ-1.3 מיליארד שקל ל-200 מיליון שקל והחברה החלה נקלעת לקשיי נזילות חמורים. לפני כמה חודשים לא הצליחה החברה להנפיק אג"ח להמרה בהיקף של כ-200 מיליון שקל, אות למצבה חשוך המרפא.

יתר על כן, מלבד הוצאות מימון הגדולות מ-300 מיליון שקל בשנתיים וחצי האחרונות, הציגה אזורים הוצאות כלליות והוצאות הנהלה מנופחות על סך 150 מיליון שקל. בשנתיים וחצי הפסידו בעלי המניות של החברה 800 מיליון שקל. לא מעט.  האם צחי מרקור יהיה זה שישיב את המזור לחברת אזורים?ימים יגידו.

חניוני הצלחה –  מאתיים מיליון דולר פר שנה

חניוני הצלחה ובראשה צחי מרקור מפעילים קרוב ל-100 חניונים ברחבי הארץ, רובם במרכז הארץ. מחזור העסקים השנתי של קבוצת חניוני הצלחה מוערך בלמעלה ממאתיים מיליון דולר. כמו כן מפעילה חניוני הצלחה גם את חניון בוימלגרין קפיטל הנמצא במתחם אסותא בתל אביב.

צחי מרקור מעוניין  לעשות שימוש בפלטפורמה של אזורים לשם הפעלת החניונים אשר יוקמו על-ידי החברה בשטחים ריקים, עד לקבלת אישורי בנייה. כמו כן מעוניין מרקור, הבוחן בימים אלה עסקאות חניונים בהיקף של מאות מיליוני דולרים בארצות הברית, להאיץ את בנייתם של פרויקטים של אזורים וליזום באמצעותה פעילות בתחום החניונים בצפון אמריקה.

קבוצת חניוני הצלחה מנהלת מאות חניונים ומפעילה כיום עשרות חניונים מסוגים שונים: חניונים פתוחים, מקורים, חד מפלסיים, רב מפלסיים, בעלי מתקנים דו קומתיים ואוטומטיים. כמו כן מפעילה הקבוצה חניונים באמצעות מכרזים וחניונים המושכרים ע”י בעלים פרטיים או קבלנים בעסקאות קומבינציה.

צחי מרקור, מנכ”ל החברה, מכהן בנוסף כיו”ר איגוד החניה הישראלי מטעם לשכת המסחר ופועל נמרצות לקידום הענף.