חניוני הצלחה וצחי מרקור מברכים על התקנות החדשות בעניין חניית נכים

לאחרונה נחקקו מספר חוקים חדשים הנוגעים לחנייה אסורה בחניות נכים. זאת על מנת להקל על אוכלוסית הנכים ובד בבד להלחם בעבריינות שבאה על חשבונה. חניוני הצלחה ומנכ"ל החברה, צחי מרקור, מברכים על כך.

שימוש לא הוגן בחניות המיועדות לנכים היא תופעה מקוממת הנפוצה, למרבה הצער, בחניונים רבים, ובאופן כללי מוכרת מאוד בארץ. כעת, בעזרתה של חקיקה נכונה, נעשים צעדים נוספים למגרה.

חוק שעבר בקריאה שניה ושלישית, קובע כי חניות הנכים לא תוגבלנה בשעות. הכוונה – לאחר שעות העבודה חניות אלו ישארו בעינן למטרתם המקורית. בעבר היו חניות רבות באיזורים מרכזיים מיועדות לנכים בשעות מסוימות בלבד, בתום זמן קצוב זה החנייה יכולה היתה לשרת את שאר האוכלוסיה.

חוק זה עורר מחלוקת מסוימת, בעיקר בקרב נציגי רשויות מקומיות, בין השאר משום שקיימים איזורים מרכזיים המאופיינים במצוקת חנייה קשה. אולם ההבנה כי נכה זקוק לחניה צמודה ליעדו גם ביתר שעות היום, וגם כאשר הוא מבלה, כנראה חזקה ודומיננטית יותר – ובצדק.

חוק נוסף שאושר לאחרונה עוסק בעניין הענישה – הקנס עבור נהג החונה במקום המיועד לנכים הוכפל. טרם נכנס החוק הקנס עמד על 500 שקלים, כעת יעלה הסכום לאלף שקלים.

בנוסף, הוחלט כי יש להציב שלט בסמוך למקום החנייה המיועד לנכים בנוסף על הסימון השטחי על הכביש.

חוקים אלה מתפרסמים בעיתוי מעניין, שכן לאחרונה נתפסו בחניונים שונים דמויות לא צפויות חונות בחניה המוגדרת כחניית נכים: מנכ"ל חברה ישראלית גדולה, ובאופן מפתיע – נציגי משטרת התנועה. ידיעות אלו עוררו סערה אינטרנטית רחבה וגררו תגובות נזעמות מאזרחים מודאגים.

אולם העבירות הללו הן רק חלק קטן ממכלול של פשיעות מכפירות שמתנהלות בחופשיות בארץ. יו"ר עמותת "נגישות ישראל" ציין לאחרונה בהקשר לנושא זה, כי קיימות תופעות רבות של זיוף תווי נכים. לעתים אף נעשה שימוש בתוים אלה שלא לצורך בהעדרם של בעלי התווים.

אם כן, נראה כי חניוני הארץ עומדים להיות נגישים שעות רבות יותר עבור נכים, וכי דינם של עברייני החניות הופך צודק ואף הולם את העבירות. "חניוני הצלחה" בראשותו של צחי מרקור מודעים למצוקת אוכלוסיית הנהגים הנכים ועוגמת הנפש הנגרמת להם עקב חוסר התחשבות של נהגים אחרים, מתנגדים לחניה שלא כחוק בחניוני החברה ובכלל, ומברכים על אישור החוקים החדשים. כעת נותר רק לאכוף את החוקים החשובים האלה ולוודא שאכן החניונים נקיים מנהגים המחנים את רכבם במקום שאינו מיועד להם.