חניוני הצלחה מיידעת אתכם על כל האפליקציות למציאת חנייה.
צחי מרקור הוא יו"ר איגוד החנייה הישראלי מטעם לשכת המסחר ומנכ"ל חניוני הצלחה