צחי מרקור הוא יו"ר איגוד החנייה בישראל ומנכ"ל חניוני הצלחה.