צחי מרקור מנכ"ל חניוני הצלחה הוא יושב ראש איגוד החנייה הישראלי מטעם לשכת המסחר